Ple 5 de setembre de 2019 - Ordinari

Dijous, 5 de setembre de 2019 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

02.1 Coneixement relació de decrets alcaldia emesos

02.2 Ratificació resolucions d’ Alcaldia/Junta Govern Local

-Acord JGL pròrroga anual servei Llar d’ Infants M.-curs 2019-2020

03. Pla Restauració Serra de Rubió – Programa anual 2019.

04. Compte General – exercici 2018.

05. Proposta modificació pressupostària núm. 04/2019

06. Bases reguladores ajuts àmbit educatiu – curs 2019-2020.

07. Adequació retributiva  – RDL 24/2018,  de 21 de desembre

08. Mocions.

09. Urgències.

10. Precs i Preguntes     

Darrera actualització: 11.10.2019 | 12:23