Ple 7 de maig de 2019 - Ordinari

Dimarts, 7 de maig de 2019 a les 19.30 h

ORDRE DEL DIA
01. Actes sessions plenàries anteriors
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets emesos.
02.2 Ratificació –servei bar Pavelló Municipal Mestre Vila Vell: concessió administrativa.
03. Acords Junta Govern Local – Ratificació pròrrogues contractuals
04. Fons de Foment Barris/Àrees urbanes – Projecte d’Intervenció Integral nucli urbà d’Òdena - Liquidació econòmica-núm. Projecte BAE2008008
05. Servei neteja equipaments i instal·lacions municipals- concurs públic.
06. Liquidació econòmica definitiva – CC.EE. Cr. Maians
07. Projectes d’impuls d’espais-equipaments comunitaris d’interès cultural - social
08. Modificació ordenança fiscal núm. 13 – reguladora taxa serveis piscina – instal·lacions esportives
09. Proposta modificació pressupostària núm. 3/2019
10. Mocions
10.1 Moció en defensa d’un servei escolar de transport d’alumnat d’educació obligatòria
10.2 Moció PDeCAT – de condemna i rebuig a acte simbòlic al municipi de Coripe
11. Urgències
12. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 11.10.2019 | 12:26