Ple 9 de gener de 2020 - Ordinari

Dijous, 9 de gener de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

      02.1 Coneixement relació de decrets alcaldia emesos

      02.2 Ratificació acord JGL – Conveni finançament ACA –EDAR de l’Espelt.

03. Pressupost Municipal Exercici 2020 - Aprovació inicial.

04. Declaració de Fallits 4rt trim. 2019 - proposta operativa.

05. Mocions –si s’ escau.

06. Urgències.

07. Precs i Preguntes 

Darrera actualització: 03.03.2020 | 09:26