Ple d'1 de octubre de 2020 - ordinari

Dijous, 1 d'octubre de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

      02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. DUPROCIM – proposta d’aprovació

04. Modificació Puntual de Planejament viari Cr. Maians –Aprovació  prov.

05. Modificació de crèdits núm. 05/2020 – Pressupost Municipal.

06. Acceptació crèdit concedit per la Caixa Crèdit Diputació Barcelona

07. Moció en contra de les ocupacions delictives

08. Urgències

09 .Precs i Preguntes

Darrera actualització: 28.09.2020 | 12:14