Ple de 19 de gener - ordinari

Dijous, 19 de gener de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Correcció d’errades en la determinació del número de m² a expropiar i conseqüent determinació del justipreu de l’expedient d’expropiació forçosa arrel del as-built de final d’obra del “Projecte executiu per a la millora de la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia. Riera d’Òdena”.
04. Retribucions bàsiques i complementàries 2023
05. Aportació addicional al projecte MOBICO. Servei de mobilitat compartida i multiplataforma "MOBICO"
06. Moció no resolutiva per demanar que la Generalitat augmenti la seguretat de la carretera C-15 mentre durin les obres
07. Urgències
08. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 24.03.2023 | 08:58