Ple de 19 de maig - extraordinari

Dijous, 19 de maig de 2022 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau
02. Coneixement resolucions alcaldia
02.1. Designació Tinences d’Alcaldia
02.2. Nomenament membre de la Junta de Govern i delegació de funcions
02.3. Creació d’àrees de govern
02.4. Delegació competències en membres de la Junta de Govern Local
02.5. Delegació especial en matèries de diverses àrees
03. Nomenament representants a òrgans col·legiats i ens supramunicipals
03.01 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena
03.02 Mancomunitat per a l’atenció dels disminuïts psíquics de la Comarca d’Anoia
03.03 Consorci per a la gestió de l’Aeròdrom
03.04 Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local
03.05 Consorci Localret: representant
03.06 Comissió informativa de nomenclàtor
03.07 Comissió municipal de delimitació
03.08 Comissió de seguiment servei integral cicle d’aigua
03.09 Comissió informativa servei municipal d’esports
03.10 Comissió d’Informe i Seguiment del Dipòsit controlat de Can Palà
03.11 Consell Escolar Municipal
03.12 Consell Escolar de Centres
03.13 Agrupació Defensa Forestal. Junta Directiva
03.14 Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat. Designació representant
03.15 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
03.16 Xarxa Local de Consum. Designació representant a l’Assemblea
03.17 Juntes de Compensació
03.18 Comissió de Salut d’Òdena
03.19 Associació de Voluntaris Protecció Civil – representants municipals
04. Canvi d’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local
05. Canvi de composició/horari de celebració de les sessions de les comissions informatives permanents
05.1.Comissió Especial de Comptes
05.2.Comissió Informativa de ple
05.3 Comissió de Treball
06. Canvi de composició/horari de celebració de les sessions de la Junta de Portaveus
07. Retribucions i assignacions regidors/es –règim operatiu

Darrera actualització: 30.01.2023 | 13:26