Ple de 2 de desembre - ordinari

Dijous, 2 de desembre de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Modificació dates celebració òrgans col·legials pel mes de gener 2022

04. Mocions:

04.1 Manifest 25 novembre, Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones

04.2 Manifest del món de l’Esport per a l’eliminació de la violència envers les dones

05. Urgències

06. Precs i Preguntes         

Darrera actualització: 19.01.2022 | 18:15