Ple de 2 de febrer - ordinari

Dijous, 2 de febrer de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Compte de Recaptació Executiu i Voluntari del període anual de 2022
04. Compte de Recaptació Executiu i Voluntari de multes del període anual de 2022
05. Pròrroga encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Òdena a favor de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena per a l’execució de les accions del projecte Conca Tech
06. Proposta de nomenament Jutge/essa de Pau titular
07. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
08. Urgències
09. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 03.03.2023 | 07:48