Ple de 2 de juliol de 2020 - ordinari

Dijous, 2 de juliol de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia - Acords Junta Govern Local.

02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Proposta Modificació Pressupostària núm. 4/2020

04. Proposta Festes Locals – any 2021

05. Conveni marc Pla Restauració Serra de Rubió – Programa actuacions 2020

06. Mocions

06.1 Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya –Dia Mundial presa Consciència  de l’abús i maltractament a la vellesa.

06.2 Manifest del Consell Nacional LGBTI  Dia Internacional de l’Orgull LGBTI  

07. Urgències.

08 .Precs i preguntes

Darrera actualització: 25.09.2020 | 10:13