Ple de 2 de juny - ordinari

Dilluns, 30 de maig de 2022 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia 
    02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos 
    02.2 Donació a compte decret núm. 412, de data 20 de maig de 2022, nomenament secretària substituta del Jutjat de Pau
03. Festes laborals de caràcter local any 2023
04. Aprovació definitiva Ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals domèstics i de companyia
05. Modificació de crèdit núm. 05/2022
06. Urgències
07. Precs i Preguntes     

Darrera actualització: 20.10.2022 | 09:51