Ple de 20 de gener - ordinari

Dijous, 20 de gener de 2022 a les 19.00 h

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia 
       02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos 
03. Revisió del Padró Municipal d’Òdena amb referència a l'1 de gener de l'any 2021
04. Ordenança municipal de protecció, benestar, control i tinença dels animals al terme d’Òdena
05. Modificació ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa sobre expedició de documents
06. Modificació ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana IIVTNU
07. Determinació del justi preu expropiació forçosa Projecte d’adequació i millora del camí del carril al nucli de l’Espelt d’Òdena
08. Pressupost i plantilla 2022
09. Urgències
10. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 11.02.2022 | 10:48