Ple de 3 de març - ordinari

Dijous, 3 de març de 2022 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Actes sessions plenàries anteriors – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Nomenament Jutge/essa de Pau substitut/a

04. Aprovació inicial Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals.

05. Esmena d’error material o ampliació termini de durada del Pla Intern d’Igualtat

06. Increment retribucions personal funcionari-laboral 2022

07. Modificació de crèdit núm. 02/2022

08. Declaració institucional del 8 de març de 2022- Dia Internacional de les Dones

09. Urgències

10. Precs i Preguntes    

Darrera actualització: 28.02.2022 | 07:44