Ple de 3 de novembre - ordinari

Dijous, 3 de novembre de 2022 a les 19.00 h

 

 

 

ORDRE DEL DIA

01. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Segona Pròrroga anual –Contracte Servei de neteja d'instal·lacions i dependències

municipals

04. Aprovació Conveni Programa Treball i Formació ACOL 2022

05. Aprovació Pla Local de Joventut 2022-2025 d’Òdena

06. Increment addicional retribucions personal exercici 2022

07. Modificació Relació Llocs de Treball

08. Mocions.

 08.1Dol perinatal 

Darrera actualització: 27.01.2023 | 13:10