Ple de 3 de setembre de 2020 - ordinari

Dijous, 3 de setembre de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Aprovació Compte General exercici 2019

04. Conveni de Col·laboració CCAM-MICOD per reactivació comerç dels municipis afectats per la COVID-19 – presa de raó.

05. Mocions

05.1 Per la Suficiència Financera dels Ens Locals –conjunta FMC i ACM.

06. Urgències.

07. Precs i preguntes

Darrera actualització: 30.11.2020 | 07:55