Ple de 4 de juny de 2020 - Ordinari

Dijous, 4 de juny de 2020 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió plenària anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia.
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Modificació Puntual de Planejament viari Cr. Maians –Aprovació inicial.
04. Reglament de Prestacions econòmiques de caràcter social – Aprovació inicial.
05. Pròrroga anual servei Llar d’Infants Municipal-curs 2020-2021.
06. Habilitació pròrroga funcional extraordinària de contracte de serveis - manteniment Enllumenat Públic – Semafòric.
07. Sol·licitud de l’ADF per adquisició vehicle de servei – prevenció incendis forestals.
08. Proposta Modificació Pressupostària núm. 3/2020.
09. Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials – COVID-19.
10. Mocions
11. Precs i preguntes
12. Urgències

Darrera actualització: 08.11.2020 | 11:30