Ple de 4 de maig - ordinari

Dijous, 4 de maig de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.

02. Informació presidència

                02.1 Proposta d’oferiment de terrenys inclosos en el sector de Sant Pere 2 Nord

                02.2 Informació sobre els requeriments previs fets a la Generalitat contra els acords d’aprovació dels PAE dels parcs solars MATACAN SOLAR i ESCRIBANO SOLAR I ASPILLERA SOLAR

03. Resolucions d’Alcaldia

                03.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

                03.2 Ratificació decret núm. 334, de data 13.04.2023 d’adhesió al servei de manteniment integral del Parc Fluvial entre el Parc de la Carrerada i el Pont de Can Riba (Igualada)

04. Reglament regulador de l’ús de la sala d’estudi autònom de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena

05. Modificació de crèdit núm. 07/2023

06 Adhesió de l’Ajuntament d’Òdena al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya - ARC- i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors.

07. Adhesió a l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (P.A.C.O.), aprovació dels seus estatuts i designació de representant de l’ajuntament d'Òdena

08. Voluntat de formar part del sistema de recollida de residus Porta a Porta del Consell comarcal de l’Anoia

09. Moció – Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, volem que la nostra veu s’escolti

10. Urgències

11. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 28.09.2023 | 12:48