Ple de 4 de març de 2021 - ordinari

Dijous, 4 de de març de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Conveni de col·laboració d’agrupació d’entitats de Mesures urgents d’Ocupació pel
Tancament Perimetral (MUTP) – PLA DE XOC
04. Modificació relació llocs de treball 2021
05. Modificació de la plantilla de personal 2021
06. Mocions:
    06.1 Moció sobre el Dret a Morir Dignament
    06.2 Manifest 8 de març, dia internacional de les dones
07. Urgències
08. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 01.03.2021 | 12:35