Ple de 4 de novembre - ordinari

Dijous, 4 de novembre de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia 
      02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos 
03. Modificació Ordenances Fiscals per a l’any 2022
04. Modificació de crèdit núm. 05/2021
05. Aprovació expedients fallits Octubre 2021
06. Festes laborals de caràcter local any 2022
07. 07. Moció conjunta dels grups municipals de l’Ajuntament d’Òdena per reclamar l’horari pre-Covid d’atenció primària en els consultoris municipals     
08. Urgències
09. Precs i Preguntes     

Darrera actualització: 10.11.2021 | 08:54