Ple de 6 d'abril - ordinari

Dijous, 6 d'abril de 2023 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA

01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.

02. Resolucions d’Alcaldia

      02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

03. Modificació de la Relació de Llocs de treball

04. Modificació de crèdit número 05/2023

05. Aprovació definitiva del Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals.

06. Bases Reguladores de les subvencions per a usuaris de la piscina coberta del complex esportiu Les Comes d’Igualada per prescripció mèdica, període 2023-2026.

07. Suspensió de llicències i tramitacions en l’àmbit dels terrenys emplaçats a la illa configurada per l’avinguda de Manresa, carrer de la Tossa i l’avinguda de l’estadi, ocupats antigament per una indústria (IGEASA)

08. Moció per garantir la necessària cogovernança en el desenvolupament del PDUAECO

09. Urgències

10. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 12.05.2023 | 07:41