Ple de 7 de juliol - ordinari

Divendres, 1 de juliol de 2022 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
02.2 Donació a compte del decret 439/2022 d’aprovació Conveni ACA-Ajuntament d’Òdena pel finançament de l’actuació de sanejament en alta “EDAR i col·lectors de l’Espelt” executada entre 2010 i 2020
03. Pressupost i plantilla 2022
04. Modificació ordenança fiscal núm. 32 Taxa reguladora per la prestació del servei d’escola bressol
05. Aprovació de l’avanç de la Modificació Puntual PGOU d’Òdena – Regulació dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques.
06. Aprovació del “Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament d’Òdena per l’adhesió a ANOIA TURISME”
07. Modificació sessions d’òrgans col·legials del mes de setembre 2022
08. Manifests
08.01 Manifest del 15 juny. Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i els Maltractaments a les Persones Grans
08.02 Manifest en motiu del 28 de juny de 2022, dia de l’alliberament LGBTI
09. Urgències
10. Precs i Preguntes

Darrera actualització: 20.10.2022 | 09:14