Ple de 9 de setembre de 2021 - ordinari

Dijous, 9 de setembre de 2021 a les 19.00 h

ORDRE DEL DIA
01. Actas sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
02. Resolucions d’Alcaldia
02.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
03. Expedient modificació de crèdit 03/2021
04. Expropiació forçosa Projecte d’adequació i millora del camí del carril al nucli de l’Espelt d’Òdena.
05. Bases reguladores dels ajuts per activitats relacionades amb l’educació. Cursos 2021/2022 i 2022/2023.
06. Bases reguladores dels ajuts econòmics per a estudiants que cursin estudis universitaris/formació professional de grau superior. Cursos 2021/2022 i 2022/2023.
07. Verificació del Text refós – MPPGOU per a desafectació viària en finca situada al Cr. Maians.

Darrera actualització: 10.11.2021 | 08:54