Acta de la JGL 11 de gener de 2024

Dijous, 11 de gener de 2024

Ordre del dia

 

  1. Aprovació acta anterior

Àrea de Serveis al Territori

2. Resolució llicències urbanístiques

3. Resolució llicències d’activitats

Àrea de Serveis Econòmics i Recursos Humans

4. Resolució bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria de proves selectives per a la selecció d’una plaça a mitja jornada d’auxiliar de manteniment d’instal·lacions esportives

5. Reconeixement de les despeses indirectes exercici 2023, del Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament d’Òdena per la inclusió del sistema de sanejament de l’Espelt al T.M. d’Òdena, en el conjunt d’infraestructures de sanejament en alta.

6. Conveni entre l’ACA i l’Ajuntament d’Òdena per la inclusió del sistema EDAR Espelt, a Òdena en el conjunt d’infraestructures de sanejament en alta finançades.- Certificació quadrimestral dels mesos de setembre, octubre, novembre i desembre del 2023

7. Urgències

Darrera actualització: 19.02.2024 | 09:32