Acta de la JGL d'1 de febrer de 2024

Dijous, 1 de febrer de 2024

Ordre del dia

  1. Aprovació acta anterior

Àrea de Serveis al Territori

2. Resolució llicències urbanístiques

Àrea de Serveis Econòmics i Recursos Humans

3. Acceptació del reajustament de la despesa de diferents ajuts concedits, en l’actuació “Reforçament estructural, estabilització i consolidació del basament de la muralla medieval de l’extrem sud de la Torre de l’Homenatge d’Òdena”

4. Resolució bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria de proves selectives per a la selecció d’una plaça a jornada complerta de tècnica/c auxiliar de cultura, igualtat i gent gran i creació d’una borsa de treball

5. Urgències

Darrera actualització: 19.02.2024 | 09:11