Acta de la JGL de 2 de novembre 2023

Dijous, 2 de novembre de 2023

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

Àrea de Serveis al Territori

2. Resolució llicències urbanístiques

3. Resolució fiances

4. Resolució llicències de guals

5. Urgències

Darrera actualització: 20.11.2023 | 09:28