Acta de la JGL de 7de març de 2024

Dijous, 7 de març de 2024

Ordre del dia

1. Aprovació acta anterior

2. Donació a compte de decrets

          2.1 Decret 99 de data 5 de febrer de 2024 - Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilanova del Camí i l’Ajuntament d’Òdena per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses

          2.2 Decret núm. 144 de data 20 de febrer de 2024 - Suspensió de tràmit de canvi no substancial per nova carpa de l’activitat Innovacion y Tecnologia en Packaging, SL

          2.3 Decret núm. 151 de data 22 de febrer de 2024 - Divisió de l’activitat de l’expedient original LA 400/2003 en dues, una granja de porcs i una granja de xais

          2.4 Decret núm. 169 de data 27 de febrer de 2024 - Decret referent a nova comunicació  exp. 549/2021 Escorxador Masia Can Jorba de les Planes

Àrea de Serveis a les Persones

3. Ajuts per subministraments i altres ajuts

            3.1. Ajuts infància i adolescència – Informe 12.02.24

3.2. Ajuts infància i adolescència – Informe 26.02.24

4. Ajuts relacionats amb l’educació:

            4.1 Resolució ajuts per menjador de la Llar d’Infants

            4.2 Resolució ajuts per transport escolar no obligatori

            4.3 Resolució ajuts taxa per la prestació del servei escola bressol curs 2023-24

Àrea de Serveis al Territori

5. Resolució llicències urbanístiques

6. Resolució llicència primera ocupació

7. Resolució reserva minusvàlids

8. Resolució ocupació via pública

9. Resolució llicències d’activitats

Àrea de Serveis Econòmics i Recursos Humans

10. Resolució devolució d’ingressos taxa per llicències urbanístiques

11. Resolució bases reguladores específiques que han de regir la convocatòria de proves selectives per a la selecció de 13 places de monitors/es de lleure i creació d’una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions i altres situacions temporals

Àrea de Secretaria – Intervenció

12. Contractació

12.1 Contracte “Servei de control de recepció, control d’accés i gestió del cobrament de les entrades de la piscina municipal d’estiu d’Òdena, 2024”. Inici licitació

12.2 Contracte “Servei de socorrisme a la piscina municipal d'estiu 2024” Inici licitació

12.3 “Concessió administrativa de l’ús i explotació del bar situat dins del recinte de la Piscina Municipal d’Òdena, situada al Cr. Santa Olga, d’Òdena, temporada d’estiu 2024”. Inici licitació

12.4 “Concessió per a l’ús i explotació d’un quiosc-bar situat a la pista poliesportiva del Pla d’Òdena” Inici licitació

13. Urgències

Darrera actualització: 10.04.2024 | 09:02