Sol·licitud de certificat de baixa per IT en SECTORS ESSENCIALS en situació excepcional de Confinament Total

Com es tramita la sol.licitud?

La tramitació de la sol·licitud es pot realitzar:

 • per internet (amb identificació i signatura mitjançant certificat digital de la persona interessada o representant), en l'enllaç habilitat a la dreta d'aquest formulari

o bé

 •  mitjançant aquesta pàgina, descarregant els documents
  • Declaració Responsable (als efectes de l'aplicació de la Disposició addicional 21a del RDL 11/2020, de 31 de març, pel que s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19).
  • Certificat emès per l'empresa que acrediti la impossibilitat de realitzar el seu treball sota la fórmula de teletreball. (EN EL CAS DE TREBALLADORS/ES PER COMPTE D'ALTRI). Aquest formulari pot ser substituït per un model propi que disposi l'empresa.

i enviant-los emplenats i signats i escanejats a l'adreça de correu electrònic guerrerocdv@odena.cat

Qui ho pot sol·licitar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Requisits a complir:    

 1. Estar empadronat al municipi    
 2. Treballar en un sector considerat com essencial.    
 3. Estar obligat a desplaçar-se fora del territori confinat de la Conca d'Òdena per raons laborals.    
 4. Impossibilitat de realitzar el seu treball sota la fórmula de teletreball.    
 5. No percebre cap altre prestació pública.    
 6. Que se li hagi denegat expressament la possibilitat de desplaçar-se fora del territori confinat de la Conca d'Òdena per motius laborals, per part dels cossos de seguretat.

Normativa:  

 • Disposició addicional 21a. del RDL 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.
 • RESOLUCIÓ INT/718/2020, de 12 de març, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.
 • ORDRE SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

Tramitació:  

1-Fer la sol·licitud telemàtica mitjançant certificat digital personal. Ompliu les dades requerides al formulari de tramitació i adjunteu com a arxius en format pdf o imatge jpg la documentació requerida (declaració responsable i certificat d'empresa (si s'escau). Finalitzeu el tràmit.

Alternativament, si no teniu un certificat digital, us podeu donar d'alta a l'IdCAT mòbil en el mateix moment de fer el tràmit telemàtic. Necessitareu el DNI i la targeta sanitària individual (TSI). Podeu sol.licitar-lo en el següent enllaç:  Sol.licitar un IdCat mòbil

2- El certificat sol.licitat i la resta de documentació adjunta s'enviarà al CAP d'Òdena, per tal que es pugui tramitar la incapacitat temporal en situació excepcional de confinament total.

3- Per rebre el volant de baixa emès pel vostre CAP cal que us doneu d'alta a "la meva salut" al Canal Salut de la Generalitat de Catalunya. Adjuntem l'enllaç: 

https://canalsalut.gencat.cat/lamevasalut-registre

Telèfon d'informació/atenció del Canal Salut: 900 053 723. De dilluns a divendres, de 8h a 20h.

4- Rebreu en el correu indicat el volant de baixa per Incapacitat Temporal.

Persones destinatàries:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cost del servei:

Gratuït

Ajuntament d’Òdena

Pl. Major 2 - 08711 Òdena - Barcelona
Telèfon: 93 801 74 34
Fax: 93 706 29 85
Adreça electrònica: odena@odena.cat
Horari:  

Oficina d'atenció al ciutadà: dilluns a divendres de 08'30 a 14'00h i dimarts i dijous de 16'30h a 19'00h

Darrera actualització: 09.04.2020 | 10:46