Obert el termini de sol·licitud d’ajuts per als alumnes de llars d’infants, institut-escola i estudis superiors d’Òdena

Dilluns, 27 de novembre de 2023 a les 00:00

Les subvencions d’ajuts d’educació (transports, menjadors, etc) es poden sol·licitar a partir del 4 de desembre fins terminis definits a les bases de cadascuna, i per a estudis universitaris i de FP de Grau Superior, del 4 al 18 de desembre.

L’Ajuntament d’Òdena ha aprovat les bases de concessió d’ajuts d’educació per al curs 2023-24 per a les famílies dels alumnes de les llars d’infants Els Vailets i L’Avió de Paper, de l’Institut-Escola Castell d’Òdena o per a la realització d’estudis universitaris o de formació professional de grau superior en centres públics o privats (sense opció pública alternativa) que no s’ofereixin a l’Anoia.

Enguany l’Ajuntament ha posat a disposició de la població 38.000 euros per a ajuts; 25.000 euros dels quals per a beques per a menjador i transport escolar per a nens i nenes de 0 a 12 anys.

S’ha incrementat l’import per desplaçaments a famílies que viuen a masies, considerant l’augment del preu de la benzina. Per altra banda, s'ha incrementat la partida de 10.000 euros a 13.000 per a estudiants que cursin estudis universitaris i de formació professional de grau superior, per als quals no existeix cap centre públic de referència a la comarca, amb un ajut màxim de 600 euros.

L'objectiu dels ajuts és donar suport a les famílies en l'educació dels seus fills i filles, i contribuir en el creixement personal i professional dels joves del municipi fora de l’etapa obligatòria.

Per tal de concedir els ajuts, feta la sol·licitud, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament elaboraran un informe sobre l’adequació i el compliment dels requisits de cada persona sol·licitant; a proposta de la Regidoria d’Educació es resoldrà l’aprovació d’aquests.  La resolució es farà mitjançant un acord de la Junta de Govern, amb prèvia proposta de la Regidora d’Educació. Les sol·licituds, degudament complimentades, es podran lliurar al registre de l’Ajuntament d’Òdena a partir del 4 de desembre, seguint les bases dels ajuts i els terminis que es poden consultar a la recepció de les Oficines de l’Ajuntament d’Òdena i al web municipal Odena.cat.

Ajuts econòmics per a les llars d’infants d’Òdena

En aquest cas, els ajuts poden sol·licitar-se en l’àmbit de menjador (a partir del 4 de desembre fins el final del curs 2023-24), transport públic (fins el 15 de juliol 2024) o bé bonificacions de les quotes mensuals d’escolaritat (durant tot el curs 2023-24).

En el cas dels ajuts per a menjador, s’atorgaran a les famílies els ingressos de les quals siguin igual o inferior a 350 euros; se’ls oferirà dies de menjador en funció d’una sèrie de criteris, com la situació laboral i econòmica dels membres de la família o l'ús que vulguin fer del servei. 

D’altra banda, s'estableix una beca anual per família per al transport escolar del migdia a la llar d'infants, en funció del quilometratge. De 2 a 4 km seria de 200 euros i de 4 fins a 10 km, de 250 euros; enguany s’ha incrementat el valor de l’ajut. 

Els requisits generals són que tots els membres de la unitat familiar figurin inscrits al Padró municipal d’habitants des de nou mesos abans de la data d’aquesta convocatòria; que els pares/mares o tutors legals amb infants al seu càrrec en edat d’escolarització obligatòria garanteixin l’assistència obligatòria de l’infant al centre educatiu; que els infants estiguin matriculats als centres educatius del municipi; i que no es rebi cap altre ajut pel mateix concepte.

Ajuts econòmics per a l’Institut-Escola Castell d’Òdena

Pels alumnes de l’Institut-Escola Castell d’Òdena, els ajuts poden sol·licitar-se en l’àmbit de transport escolar per a alumnes residents al nucli del Pla de la Masia o l’Espelt (fins el 29 de setembre del 2024), o transport escolar del migdia (fins el 21 de juny de 2024).

Els alumnes de l'institut-escola Castell d'Òdena també poden optar a ajuts per al menjador escolar sempre que hagin sol·licitat prèviament l’ajut del Consell Comarcal de l’Anoia, que poden ser de dos, tres o quatre dies en funció de la renda per càpita familiar. 

Pel que fa a l’ajut de transport per a les famílies empadronades als nuclis del Pla d’Òdena o de l’Espelt, es poden tornar beneficiar d’un ajut econòmic per a les despeses ocasionades pel transport escolar no obligatori en horari de 9 h i 17 h, que serà del 100% de l’import trimestral. Pel que fa al transport escolar de migdia, s’estableix el barem de quilometratge de 200 €, de 2 a 4 km, i de 250 € per a més de 4 fins a 10 km.

Els requisits generals, de la mateixa manera que per a llar d’infants, són que tots els membres de la unitat familiar figurin inscrits al Padró municipal d’habitants des de nou mesos abans de la data d’aquesta convocatòria; que els pares/mares o tutors legals amb infants al seu càrrec en edat d’escolarització obligatòria garanteixin l’assistència obligatòria de l’infant al centre educatiu; que els infants estiguin matriculats als centres educatius del municipi; i que no es rebi cap altre ajut pel mateix concepte.

Ajuts econòmics per a alumnes universitaris i cicles superiors

Els ajuts econòmics a persones universitàries i cicles superiors poden assolir com a màxim els 600 euros, per a centres públics o privats -sense opció pública alternativa- que no s’ofereixin a la comarca. Cal fer la sol·licitud entre el 4 i el 18 de desembre, ambdós inclosos.

Entre els requisits generals que s’exposen hi ha constar en el padró d’habitants, que el beneficiari tingui menys de 26 anys en el moment de la formulació de la sol·licitud, o més grans si poden acreditar que estan en situació d’atur; en el cas de matrícula de nou accés caldrà matricular com a mínim el 50 per cent de les matèries del primer curs; i en el cas del segon o posteriors cursos, caldrà haver aprovat com a mínim el 50 per cent de les matèries del curs anterior i matricular-se com a mínim de la meitat d’assignatures del present curs.

 

 

 

Ajuts econòmics estudis universitaris / Formació prof. Grau Superior (curs 2023-24)

https://www.odena.cat/serveis-i-tramits/ajuts-economics-estudis-universitaris--formacio-prof-grau-superior-curs-2023-24

Ajuts activitats d'educació (curs 2023-24)

https://www.odena.cat/serveis-i-tramits/ajuts-activitats-deducacio-curs-2023-24/

 

Darrera actualització: 28.11.2023 | 16:54