Regidories

Es creen els següents departaments de gestió: 

Departament de Serveis a les persones

•    Gent Gran 
•    Polítiques d'Igualtat 
•    Biblioteca 
•    Infància i Joventut 
•    Ensenyament 
•    Cooperació i agermanament 
•    Pubillatge
•    Habitatge 
•    Serveis socials
•    Salut i consum
•    Cultura i festes 
•    Arxiu 
•    Participació i atenció ciutadana 
•    Esports
•    Protocol
•    Comunicació
  
Departament Econòmic 

•    Hisenda i inversions
•    Recursos humans 
•    Promoció econòmica, Comerç i Turisme

Departament noves tecnologies

•    Administració electrònica i TICs
•    Transparència

Departament seguretat ciutadana

•    Vigilància municipal
•    Dret animal
  
Departament de Serveis territorials

•    Urbanisme 
•    Obres
•    Via pública i manteniment
•    Serveis municipals 
•    Parcs i jardins
•    Espais públics 
•    Transport públic
•    Medi ambient 
•    Món rural
 

Delegació de competències:

 • Sr. Jaume Xaus Regordosa

  Urbanisme, Atenció ciutadana, Participació ciutadana, Protocol

 • Sra. Alba Gallardo Sola

  Ensenyament, Infància i joventut, Persones grans, Polítiques d'Igualtat, Comunicació, Parcs i Jardins

  Les facultats que es deleguen són les següents: 

  • Direcció interna i gestió dels serveis que es deleguen.

  Les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, inclouen les facultats de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultats reservades a l'Alcaldia o al Ple en el seu cas.

   

 • Sra. Vanessa Garcia Ribera

  Cultures i festes, Biblioteca, Pubillatge, Cooperació i agermanament, Habitatge, Serveis Socials, Salut i Consum, Arxiu Municipal

  Les facultats que es deleguen són les següents: 

  • Direcció interna i gestió dels serveis que es deleguen.

  Les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, inclouen les facultats de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultats reservades a l'Alcaldia o al Ple en el seu cas.

 • Sr. Jordi Raventós Farré

  Esports, Medi Ambient, Món Rural, Administració Electrònica i TICs

  Les facultats que es deleguen són les següents: 

  • Direcció interna i gestió dels serveis que es deleguen.

  Les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, inclouen les facultats de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultats reservades a l'Alcaldia o al Ple en el seu cas.

 • Sr. Felipe Malo Mozo

  Serveis municipals, Manteniment, Espais públics, Transport públic, Obres, Vigilància municipal, Dret animal

  Les facultats que es deleguen són les següents: 

  • Direcció interna i gestió dels serveis que es deleguen.

  Les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, inclouen les facultats de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultats reservades a l'Alcaldia o al Ple en el seu cas.

 • Sra. Trinidad Pacheco Cordero

  Hisenda i Inversions, Recursos Humans, Transparència, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

  Les facultats que es deleguen són les següents: 

  • Direcció interna i gestió dels serveis que es deleguen.

  Les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, inclouen les facultats de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultats reservades a l'Alcaldia o al Ple en el seu cas.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 08:03
Darrera actualització: 23.06.2023 | 08:03