Sra. Vanessa Garcia Ribera

Cultures i festes, Biblioteca, Pubillatge, Cooperació i agermanament, Habitatge, Serveis Socials, Salut i Consum, Arxiu Municipal

Les facultats que es deleguen són les següents: 

  • Direcció interna i gestió dels serveis que es deleguen.

Les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, inclouen les facultats de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultats reservades a l'Alcaldia o al Ple en el seu cas.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 07:55