Ple municipal

Podeu consultar convocatòries y actes dels plens municipals d'Òdena des de l'any 2013. Per consultar arxius anteriors al 2013, podeu accedir al portal de Transparència mitjançant l'enllaç adjunt.

 • Ple de 19 de maig - extraordinari Dijous, 19 de de maig de 2022 a les 19.00 h

  ORDRE DEL DIA
  01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau
  02. Coneixement resolucions alcaldia
  02.1. Designació Tinences d’Alcaldia
  02.2. Nomenament membre de la Junta de Govern i delegació de funcions
  02.3. Creació d’àrees de govern
  02.4. Delegació competències en membres de la Junta de Govern Local
  02.5. Delegació especial en matèries de diverses àrees
  03. Nomenament representants a òrgans col·legiats i ens supramunicipals
  03.01 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena
  03.02 Mancomunitat per a l’atenció dels disminuïts psíquics de la Comarca d’Anoia
  03.03 Consorci per a la gestió de l’Aeròdrom
  03.04 Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local
  03.05 Consorci Localret: representant
  03.06 Comissió informativa de nomenclàtor
  03.07 Comissió municipal de delimitació
  03.08 Comissió de seguiment servei integral cicle d’aigua
  03.09 Comissió informativa servei municipal d’esports
  03.10 Comissió d’Informe i Seguiment del Dipòsit controlat de Can Palà
  03.11 Consell Escolar Municipal
  03.12 Consell Escolar de Centres
  03.13 Agrupació Defensa Forestal. Junta Directiva
  03.14 Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat. Designació representant
  03.15 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
  03.16 Xarxa Local de Consum. Designació representant a l’Assemblea
  03.17 Juntes de Compensació
  03.18 Comissió de Salut d’Òdena
  03.19 Associació de Voluntaris Protecció Civil – representants municipals
  04. Canvi d’horari de celebració de les sessions de la Junta de Govern Local
  05. Canvi de composició/horari de celebració de les sessions de les comissions informatives permanents
  05.1.Comissió Especial de Comptes
  05.2.Comissió Informativa de ple
  05.3 Comissió de Treball
  06. Canvi de composició/horari de celebració de les sessions de la Junta de Portaveus
  07. Retribucions i assignacions regidors/es –règim operatiu

 • Ple de 4 de maig - extraordinari Dimecres, 4 de de maig de 2022 a les 12.00 h
 • Ple de 7 d'abril - ordinari Dijous, 7 de d’abril de 2022 a les 19.00 h
 • Ple de 3 de març - ordinari Dijous, 3 de de març de 2022 a les 19.00 h
 • Ple de 3 de febrer - ordinari Dijous, 3 de de febrer de 2022 a les 19.00 h
 • Ple de 20 de gener - ordinari Dijous, 20 de de gener de 2022 a les 19.00 h
 • Ple de 2 de desembre - ordinari Dijous, 2 de de desembre de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 4 de novembre - ordinari Dijous, 4 de de novembre de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 7 d'octubre de 2021 - ordinari Dijous, 7 de d’octubre de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 9 de setembre de 2021 - ordinari Dijous, 9 de de setembre de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 15 de juliol de 2021 - extraordinari Dijous, 15 de de juliol de 2021 a les 13.15 h
 • Ple d'1 de juliol de 2021 - ordinari Dijous, 1 de de juliol de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 3 de juny de 2021 - ordinari Dijous, 3 de de juny de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 6 de maig de 2021 - ordinari Dijous, 6 de de maig de 2021 a les 19.00 h
 • Ple de 8 d'abril de 2021 - ordinari Dijous, 8 de d’abril de 2021 a les 19.00 h
Darrera actualització: 25.09.2020 | 10:10
Darrera actualització: 25.09.2020 | 10:10