Ple municipal

Podeu consultar convocatòries i actes dels plens municipals d'Òdena des de l'any 2013. Per consultar arxius anteriors al 2013, podeu accedir al portal de Transparència mitjançant l'enllaç adjunt.

 • Ple de 6 de juliol -extraordinari

  ORDRE DEL DIA
  1. Actes sessions anteriors – aprovació, si s’escau.
  2. Resolucions d’alcaldia
     2.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos
     2.2. Donació a compte
     2.2.1 Designació Tinences d’Alcaldia
     2.2.2 Delegacions d’ alcaldia en favor de regidors/es
  3. Periodicitat i dia de celebració sessions ordinàries del ple
  4. Creació Junta de Govern Local
  5. Delegacions del Ple en la Junta de Govern Local
  6. Constitució dels grups polítics i dació de compte dels seus representants i portaveus
  7. Creació comissions informatives permanents
     7.1.Comissió Especial de Comptes
     7.2.Comissió Informativa de ple
     7.3 Comissió de Treball
  8. Creació Junta de Portaveus
  9. Nomenament representants a òrgans col·legiats i ens supramunicipals
     9.01 Mancomunitat Intermunicipal Conca d’Òdena
     9.02 Mancomunitat per a l’atenció dels disminuïts psíquics de la Comarca d’Anoia
     9.03 Consorci per a la gestió de l’Aeròdrom
     9.04 Consorci per a la gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació d’Igualada
     9.05 Consorci Localret
     9.06 Comissió informativa de nomenclàtor
     9.07 Comissió municipal de delimitació
     9.08 Comissió de seguiment servei integral cicle d’aigua
     9.09 Comissió informativa servei municipal d’esports
     9.10 Comissió d’Informe i Seguiment del Dipòsit controlat de Can Palà
     9.11 Consell Escolar Municipal
     9.12 Consell Escolar de Centres
     9.13 Agrupació Defensa Forestal. Junta Directiva
     9.14 Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.
     9.15 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
     9.16 Xarxa Local de Consum. Designació representant a l’Assemblea
     9.17 Juntes de Compensació
     9.18 Comissió de Salut d’Òdena
     9.19 Associació de Voluntaris Protecció Civil
     9.20 Red Española de Municipios Saludables (RECS)
     9.21 Federació de Municipis de Catalunya
     9.22 Federación Española de Municipios y Províncias
     9.23 Associació Parc Rural del Montserrat
     9.24 Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena
     9.25 Associació de municipis per la mobilitat o el transport urbà
  10. Assignació grups polítics municipals
  11. Retribucions i assignacions regidors/es
  12. Aprovació definitiva Compte General 2022

 • Ple de 28 de juny -extraordinari

  ORDRE DEL DIA

  1. Formació per sorteig Meses electorals – Eleccions Generals 2023
  1. Festes laborals de caràcter local any 2024
 • Ple de 4 de maig - ordinari

  ORDRE DEL DIA

  01. Acta sessió anterior – aprovació, si s’escau.

  02. Informació presidència

                  02.1 Proposta d’oferiment de terrenys inclosos en el sector de Sant Pere 2 Nord

                  02.2 Informació sobre els requeriments previs fets a la Generalitat contra els acords d’aprovació dels PAE dels parcs solars MATACAN SOLAR i ESCRIBANO SOLAR I ASPILLERA SOLAR

  03. Resolucions d’Alcaldia

                  03.1 Coneixement relació de decrets d’Alcaldia emesos

                  03.2 Ratificació decret núm. 334, de data 13.04.2023 d’adhesió al servei de manteniment integral del Parc Fluvial entre el Parc de la Carrerada i el Pont de Can Riba (Igualada)

  04. Reglament regulador de l’ús de la sala d’estudi autònom de la Biblioteca l’Atzavara d’Òdena

  05. Modificació de crèdit núm. 07/2023

  06 Adhesió de l’Ajuntament d’Òdena al Conveni Marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya - ARC- i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors.

  07. Adhesió a l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena (P.A.C.O.), aprovació dels seus estatuts i designació de representant de l’ajuntament d'Òdena

  08. Voluntat de formar part del sistema de recollida de residus Porta a Porta del Consell comarcal de l’Anoia

  09. Moció – Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya, volem que la nostra veu s’escolti

  10. Urgències

  11. Precs i Preguntes

 • Ple de 2 de maig - extraordinari

  ORDRE DEL DIA
  01. Formació per sorteig Meses electorals – Eleccions locals 2023

Darrera actualització: 02.11.2022 | 12:59
Darrera actualització: 02.11.2022 | 12:59