Ple de 17 de juny - extraordinari

Dissabte, 17 de juny de 2023 a les 12.00 h

ORDRE DEL DIA

1- Formació Mesa d’Edat –.

2- Verificació per la Mesa d’Edat de la identitat acreditada dels electes, tot constatant la seva presència a l’acte.

3- Verificació de la presentació en forma per part dels electes de les declaracions personals que han d’ integrar-se al registre d’interessos corporatiu.

4- Jurament/Promesa individualitzada del càrrec de regidor/a per part dels  electes.

5- Declaració formal de la Mesa d’Edat de la constitució de la nova corporació.

6- Posada a disposició del plenari de l’arqueig extraordinari i de l’inventari de béns i drets corporatiu. 

7- Realització de l’acte de votació per l’elecció d’Alcalde/essa, segons el següent procediment:

-El president de la Mesa d’Edat demanarà als candidats caps de llista si mantenen la seva candidatura a l’alcaldia, els quals respondran exposant succintament el seu posicionament .

-Proclamació dels candidats/es a Alcalde/essa.

-Es procedirà a la votació, per vot en sobre tancat que es dipositarà a l’urna.

-Conclosa la votació, el president de la Mesa d’Edat obrirà l’urna i farà lectura en veu alta dels vots emesos.

-si algú dels candidats/es obté la majoria absoluta, serà proclamat Alcalde/essa.

-si no és així, serà proclamat Alcalde/essa el/la cap de la llista electoral més votada.

8- Jurament/Promesa del càrrec per part de l’electe proclamat Alcalde/essa.

9- L’Alcalde/essa proclamat/da dirigirà, si s’escau, unes paraules al plenari constituït.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 07:44